Skannet arkivmateriale

Senja og Troms fogderi, Ekstraskatt RA/EA-4070/Ol/L0022b, 1765 - 1768


1765

Manntall

A. Astafjord prestegjeld

(2)

Manntall

B. Trondenes prestegjeld

(15)

Manntall

C. Kvæfjord prestegjeld

(39)

Manntall

G. Berg og Mefjord sogn

(57)

Manntall

J. Skjervøy sogn

(63)

Manntall

K. Karlsøy menighet

(87)

Manntall

M. Lyngen menighet

(102)

N-U: Til- og avgangslister

(111)

1767

Manntall

A. Trondenes sogn

(120)

Manntall

B. Kvæfjord prestegjeld

(138)

Manntall

C. Sand prestegjeld

(151)

Manntall

D. Tranøy og Dyrøy prestegjeld

(159)

Manntall

E. Lenvik og Hillesøy menigheter

(168)

Manntall

Kjelvik, Finnmark

(179)

Manntall

F. Berg og Mefjord menigheter

(180)

Manntall

H. Astafjord menighet

(185)

Manntall

J. Skjervøy menighet

(198)

1768

Manntall

A. Trondenes menighet

(211)

Manntall

B. Kvæfjord prestegjeld

(230)

Manntall

C. Sand prestegjeld

(244)

Manntall

D. Tranøy og Dyrøy prestegjeld

(252)

Manntall

E. Lenvik og Hillesøy sogn

(262)

Manntall

F. Mefjord prestegjeld

(272)

Manntall

G. Torsken menighet

(277)

Manntall

H. Astafjord menighet

(282)

Manntall

J. Skjervøy

(294)

Manntall

K. Karlsøy menighet

(309)

Manntall

L. Lyngenfjord

(322)

Manntall

M. Tromsø og Helgøy menigheter

(331)