Skannet arkivmateriale

Sogn fogderi, Ekstraskatt RA/EA-4070/Ol/L0018, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

Oktober 1762 - mars 1764

Hovedmanntall, bare hovedpersonenes navn

(6)

Til- og avgang

(44)

Regnskap 1763

(74)

Restanser og uoverensstemmelser

(75)

Summarisk ekstrakt

(78)

Vedlegg 1-6: Kvitteringer

(82)

April - august 1764

Regnskap

(94)

Vedlegg 1-3: Summariske ekstrakter

(96)

Vedlegg 4a: Rangspersoner

(104)

Vedlegg 4b-6: Kvitteringer

(107)

September 1764 - desember 1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(113)

Vedlegg 1: Beregning av ekstraskatt

(119)

Vedlegg 2-3: Summariske ekstrakter

(122)

Vedlegg 4: Rangspersoner

(128)

Januar 1766 - september 1767

Regnskap

(131)

Vedlegg 1-2: Summariske ekstrakter

(133)

Vedlegg 3: Rangspersoner

(139)

Vedlegg 4: Restanseregister

(142)

Antegnelser med vedlegg

(147)

Oktober 1767 - desember 1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(162)

Fortegnelser over vedleggene

(169)

Vedlegg 1-3: Summariske ekstrakter

(171)

Vedl. 4-6: Rangspers., pers. utenfor bondestanden

(181)

Vedlegg 7-11: Kvitteringer

(190)

Vedl. 12-13: Ekstr. av restanseregistre m/kvitt.

(200)

Antegnelser med vedlegg 1-5

(207)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(223)

Vedlegg 1-3: Summariske ekstrakter

(230)

Vedlegg 4-7: Rangspersoner o.l.

(239)

Vedlegg 8: Ekstrakt av restanseregister

(251)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(254)

Vedlegg 1-3: Summariske ekstrakter

(262)

Vedlegg 4-8: Rangspersoner o.l.

(271)

Vedlegg 9-16: Kvitteringer

(286)

Vedlegg 17: Ekstrakt av restanseregister

(302)

Vedlegg 18: Annotasjoner i 1769-regnskapet

(305)

Antegnelser med vedlegg 1-4

(310)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(326)

Vedlegg 1-3: Summariske ekstrakter

(332)

Vedlegg 4: Spesifikasjon over feil i manntallet

(340)

Vedlegg 5-7: Attester

(343)

Vedlegg 8-9: Rangspersoner o.l.

(348)

Vedlegg 10-12: Kvitteringer

(354)

Vedlegg 13: Ekstrakt av restanseregister

(360)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(362)

Vedlegg 1-3: Summariske ekstrakter

(368)

Vedlegg 4-6: Rangspersoner o.l.

(376)

Vedlegg 7-8: Kvitteringer

(385)

Vedlegg 9-10

(389)

Vedlegg 11-12: Restanseregistre

(393)

Vedlegg 13: Kvittering

(438)