Skannet arkivmateriale

Nordhordland og Voss fogderi, Ekstraskatt RA/EA-4070/Ol/L0017, 1762 - 1767


1762-1767

Restanseregister

(2)