Skannet arkivmateriale

Bergen by, Ekstraskatt RA/EA-4070/Ol/L0015/, 1767


Innholdsfortegnelse

(2)

1767

Offiserer og betjenter ved Bergens festning

(3)

1771

Trykt fortegnelse over fattige o.l.

(5)