Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Ekstraskatt RA/EA-4070/Ol/L0015/, 1762 - 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Manntall

Randaberg og Frue sogn, Stavanger kald

(5)

Manntall

Håland prestegjeld

(25)

Manntall

Klepp prestegjeld

(47)

Manntall

Høyland prestegjeld

(63)

Manntall

Lye prestegjeld

(84)

Manntall

Hå prestegjeld

(106)

Manntall

Egersund prestegjeld

(130)

Manntall

Helleland prestegjeld

(147)

Manntall

Lund sogn

(170)

Manntall

Bakke sogn

(184)

Manntall

Tonstad sogn

(193)

1764

Summarisk hovedmanntall

(202)