Skannet arkivmateriale

Kongsberg sølvverk og bergstad, Ekstraskatt 843, 1762 - 1765


Innholdsfortegnelse

(2)

1762-1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Okt. 1762

Vedl. 1: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(22)

1762

Vedl. 2: Fortegnelse over fattige

(132)

Vedl. 3: Manntall over innkortet skatt

(139)

Vedl. 4-6: Skatt av arbeidere, alfabetisk

(144)

Vedl. 8: Skatt av møllere

(161)

Vedl. 9: De som hadde betalt forskudd

(162)

Vedl. 10-11: Beregninger

(167)

Vedl. 12-25: Innk. skatt, til- og avg., møllere

(175)

Vedl. 26: Kvittering

(226)

1763

Vedl. 27-114: Innk. skatt, til- og avg., møllere

(228)

Vedl. 115: Kvittering

(600)

Vedl. 116: Restanser

(602)

1764

Vedl. 117-190: Innk. skatt, til- og avg., møllere

(604)

Vedl. 191: Kvittering

(858)

Vedl. 192: Manntall over offiserer og betjenter

(860)

1764-65

Vedl. 193: Ekstraskatt for møllere

(865)

1765

Vedl. 194-265: Innkortet skatt og til- og avgang

(872)

Vedl. 266: Vedr. beregningen av skatten

(1117)

Vedl. 267: Kvittering

(1120)

Div. korrespondanse

(1122)