Skannet arkivmateriale

Molde by, Ekstraskatt 487.4, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedl. 1: Manntall

(10)

Vedl. 2: Til- og avgang

(29)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(32)

Vedl. 1-6: Til- og avgang

(40)

Vedl. 7-10: Attester og kvitteringer

(58)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(65)

Vedl. A-B: Til- og avgang, jan. - mars

(72)

Vedl. C: Manntall, april

(78)

Vedl. D-G: Til- og avgang, mai - des.

(97)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(109)

Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(115)

Vedl. 3: Restanseliste

(120)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(125)

Vedl. 2: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(132)

Vedl. 6: Restanseliste

(135)

Annotasjoner til regnsk. 1763-65

(139)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(141)

Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(148)

Vedl. 2: Annotasjoner til regnsk. 1766

(151)

Vedl. 6: Restanseliste

(153)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(156)

Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(163)

Vedl. 5: Restanser

(166)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(169)

Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(176)

Restanser

(179)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(181)

Vedl. 1: Annotasjoner til regnsk. 1769

(188)

Vedl. 2: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(190)

Vedl. 3: Annotasjoner til regnsk. 1769

(193)

Vedl. 6: Restanser

(195)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(197)

Vedl. 1: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(204)

Vedr. rangskatt

(207)

Vedl. 4: Restanser

(208)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(211)

Vedl. 2: Ekstrakt av de mndl. forandringer

(218)

Vedl. 3: Vedr. rangskatt

(221)

Vedl. 4: Restanser

(222)