Skannet arkivmateriale

Bergen by, Ekstraskatt 367.1, 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

1764

Følgenotat

(10)

Regnskap med 7 vedlegg

(11)

Vedl. Y-Z: Regnskap m/vedlegg

Rode 1-6

(43)

Bilag 5-5b: Manntall og utdragningsforretning

Rode 1-6

(54)

Bilag E m/dok. 1-5: Diverse lister

Rode 1-6

(86)

Vedl. Æ: Regnskap, april-des.

Rode 1-6

(102)

Vedl. Ø-AA: Antegnelser

Rode 1-6

(104)

Bilag 9: Manntall, april

Rode 1-6

(108)

Bilag 6: Utdragningsforretning

Rode 1-6

(134)

Bilag G m/dok 1-9: Diverse lister m.m.

Rode 1-6

(144)

Vedl. BB: Regnskap, okt. - des.

Rode 1-6

(161)

Vedl. CC: Vedr. regnskapet

Rode 1-6

(164)

Bilag F m/dok 1 og 3: Div. lister

Rode 1-6

(166)

Vedlegg DD-EE: Regnskap, jan.-mars, m.m.

Rode 7-12

(173)

Bilag 6: Manntall, januar

Rode 7-12

(177)

Bilag 5: Utdragningsforretning

Rode 7-12

(203)

Bilag H m/dok 1-4: Div. lister

Rode 7-12

(213)

Vedlegg FF: Regnskap, april - des.

Rode 7-12

(223)

Vedlegg GG-HH: Antegnelser

Rode 7-12

(233)

Bilag 10: Manntall, april

Rode 7-12

(241)

Bilag 6: Utdragningsforretning, april

Rode 7-12

(270)

Bilag J m/dok. 1-25: Diverse lister, m.m.

Rode 7-12

(281)