Skannet arkivmateriale

Bergen by, Ekstraskatt 366.1, 1763


Innholdsfortegnelse

(2)

1763

Følgenotat

(10)

Regnskap med åtte vedlegg

(11)

Vedl. 1: Rodevise manntall, april

Rode 1-6

(42)

Vedl. 2: Rodevise manntall, april

Rode 7-12

(70)

Vedl. 3: Rodevise manntall, april

Rode 13-18

(102)

Vedl. 4: Rodevise manntall, april

Rode 19-24

(128)

Rodevise utdragningsforretninger, januar

Rode 1-6

(158)

Rodevise utdragningsforretninger, januar

Rode 7-12

(167)

Rodevise utdragningsforretninger, januar

Rode 13-18

(177)

Rodevise utdragningsforretninger, januar

Rode 19-24

(187)

Rodevise utdragningsforretninger, april

Rode 1-6

(197)

Rodevise utdragningsforretninger, april

Rode 7-12

(206)

Rodevise utdragningsforretninger, april

Rode 13-18

(216)

Rodevise utdragningsforretninger, april

Rode 19-24

(226)

Fortegnelse over vedlegg 1762-1768

(236)

Vedl. M-O: Regnskap og antegnelser m/bilag

Rode 1-6

(239)

Vedl. P-Q: Regnskap og brev, m/bilag

Rode 7-12

(268)

Vedl. R-T: Regnskap og antegnelser, m/bilag

Rode 13-18

(333)

Vedl. U-X: Regnskap og antegnelser, m/bilag

Rode 19-24

(355)