Skannet arkivmateriale

Bergen by, Ekstraskatt 365.1, 1762


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Følgenotat

(10)

Regnskap med tre vedlegg

(11)

Vedl. 1: Rodevise manntall, bare hovedpers. navn

Rode 1-6

(20)

Vedl. 1: Rodevise manntall, bare hovedpers. navn

Rode 7-12

(56)

Vedl. 1: Rodevise manntall, bare hovedpers. navn

Rode 13-18

(111)

Vedl. 1: Rodevise manntall, bare hovedpers. navn

Rode 19-24

(149)

Vedl. 2: Rodevise utdragningsforretninger

Rode 1-6

(199)

Vedl. 2: Rodevise utdragningsforretninger

Rode 7-12

(207)

Vedl. 2: Rodevise utdragningsforretninger

Rode 13-18

(217)

Vedl. 2: Rodevise utdragningsforretninger

Rode 19-24

(226)

Liste over vedlegg A-VV, 1762-64

(238)

Vedl. A-K: Div. regnskap og dokumenter

(242)