Skannet arkivmateriale

Kristiansand by, Ekstraskatt 265.1, 1762 - 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedl. 1: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(28)

Vedl. 2-4: Til- og avgangslister

(58)

Vedl. 5: Ekstraktregnskap

(69)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(71)

Vedl. 1: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(80)

Vedl. 2-26: Til- og avgangslister

(111)

Månedlige ekstraktregnskap

(161)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(181)

Vedl. 1-7: Til- og avgang, jan. - mars

(193)

Vedl. 8: Manntall, bare hovedpersonenes navn, apr.

(208)

Vedl. 9-34: Til- og avgang, april - des.

(255)

Vedl. 35: Månedlige ekstraktregnskap

(313)

Vedl. 36-42: Rangskatt

(339)