Skannet arkivmateriale

Skien by, Ekstraskatt 198.1, 1762 - 1768


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedl. 1: Manntall

(11)

Vedl. 2-4: Ekstraktregnsk. m/til- og avgang

(89)

Vedl. 6: Vedr. militære

(97)

Vedl. 7-8: Kvitteringer

(100)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(104)

Vedl. 1-24: Månedl. regnskap m/til- og avgang

(110)

To dokumenter

(172)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(175)

Vedl. 1-4: Regnskap m/til- og avgang, jan.-april

(181)

Vedl. 5: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(196)

Vedl. 6-13: Regnskap m/til- og avgang, mai - des.

(286)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(318)

Byfogdens oversendelsesbrev

(324)

Månedlige regnskap m/til- og avgang

(326)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(385)

Månedlige regnskap m/til- og avgang

(391)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(426)

Månedlige regnskap m/til- og avgang

(432)

Vedl. 1: Borgere som bør svare skatt til Skien

(464)

Vedl. 6: Liste over utpantinger

(467)

Dokument

(470)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(471)

Månedlige regnskap m/til- og avgang

(478)

Vedl. 4: Liste over utpantinger

(523)

Dokument

(526)