Skannet arkivmateriale

Arendal by og Risør by, Ekstraskatt 230.1, 1762 - 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedl. 1: Manntall, Arendal, bare hovedpers. navn

(14)

Vedl. 2: Ekstraktmanntall, Arendal

(45)

Vedl. 4-13: Til- og avgang

(51)

Vedl. 14: Manntall, Risør, bare hovedpers. navn

(71)

Vedl. 15: Ekstraktmanntall, Risør

(85)

Ekstraktregnskap

(90)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(92)

Manntall, Arendal, bare hovedpersonenes navn

(102)

Vedl. 1-81: Regnsk. m/manntall og til- og avgang

(134)

Vedl. 82: Kvittering

(301)

Fortegnelse over roder og rodemestre

(303)

Rodemestrene lister, jan. - mai

(308)

Dokument

(387)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(391)

Vedl. 1: Manntall, Arendal, bare hovedpers. navn

(399)

Vedl. 2: Ekstraktregnskap, januar

(420)

Vedl. 3: Manntallslister, Risør, jan.

(422)

Vedl. 4-5: Regnsk., mannt., til- og avg., feb-mar

(431)

Vedl. 6: Manntall, Arendal, april

(474)

Vedl. 7-15: Regnsk., mannt., til- og avg., apr-des

(493)