Skannet arkivmateriale

Kragerø by, Ekstraskatt 218.3, 1768 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(3)

Vedl. 1: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(11)

Til- og avgangsliste

(18)

Fattige og formuende

(20)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(22)

Vedl. 1: Manntall m/til- og avgangsliste

(29)

Fattige og formuende

(39)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(41)

Vedl. 1: Manntall m/til- og avgangsliste

(48)

Fattige og formuende

(57)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(59)

Vedl. 1: Manntall m/til- og avgangsliste

(67)

Vedl. 4: De som ikke betaler skatt for fattige

(75)

Vedl. 5: Restanseliste

(77)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(82)

Vedl. 1: Annotasjoner i 1771-regnskapet

(91)

Vedl. 6: De som ikke betaler skatt for fattige

(96)

Vedl. 7-9: Vedrørende restanser

(98)