Skannet arkivmateriale

Larvik by med Langestrand og Sandefjord, Ekstraskatt 183.1, 1762 - 1768


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Byfogdens oversendelsesbrev

(12)

Vedl. 1: Manntall, også for Langestrand

(14)

Vedl. 2-5: Månedl. regnskap m/til- og avgang

(69)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(81)

Byfogdens oversendelsesbrev

(94)

Vedl. 1-12: Månedl. til- og avgang

(96)

Månedlige ekstraktregnskap m/vedlegg

(133)

Vedrørende matroser

(164)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(166)

Vedl. 1-12: Månedl. regnskap m/til- og avgang

(178)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(239)

Vedl. 1-12: Månedl. regnskap m/til- og avgang

(254)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(314)

Vedl. 1: Månedl. regnskap m/til- og avgang

(327)

Anordning til trommeslag

(377)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(378)

Vedl. 1: Månedl. regnskap m/til- og avgang

(391)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(444)

Vedl. 1: Månedl. regnskap m/til- og avgang

(457)