Skannet arkivmateriale

Holmestrand by, Ekstraskatt 163.1, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap

(4)

Vedl. 1: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(7)

Vedl. 2-7: Månedl. regnskap m/til- og avgangsliste

(19)

1763

Regnskap

(31)

Summarisk ekstrakt av regnskapene 1762-63

(35)

Vedl. 1-24: Månedl. regnskap m/til- og avgang

(39)

Månedl. ekstraktregnskap m/skattepliktiges antall

(88)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(111)

Byfogdens oversendelsesbrev

(119)

Vedl. 1-3: Regnskap m/til- og avgang, jan.-mars

(121)

Vedl. 4: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(133)

Vedl. 5-13: Regnskap m/til- og avgang, april-des.

(143)

Vedl. 19: Pro memoria

(179)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(181)

Vedl. 1: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(192)

Vedl. 2-25: Månedl. regnskap m/til- og avgang

(200)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(248)

Vedl. 1-25: Månedl. regnskap m/til- og avgang

(259)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(309)

Vedl. 1-27: Månedl. regnskap m/til- og avgang

(320)

Vedl. 28 m.m.: Vedr. restanser og utpanting

(374)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(377)

Antegnelser med fire vedlegg

(385)

1769

Regnskap

(397)

Vedl. 1-3: Restanselister

(400)

1770

Regnskap

(407)

Vedl. 1-2: Restanselister

(409)

1771

Regnskap

(415)

1772

Regnskap

(418)

Syv månedl. til- og avgangslister

(422)

Antegnelser 1769-72 med 7 vedlegg

(436)