Skannet arkivmateriale

Tønsberg by, Ekstraskatt 162.1, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedl. 1: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(11)

Vedl. 2-7: Månedl. ekstrakter m/ til- og avgang

(28)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(47)

Vedl. 1-23: Månedl. ekstrakter m/ til- og avgang

(57)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(120)

Vedl. 1-3: Til- og avgang, jan. - mars

(128)

Vedl. 4: Manntall

(135)

Til- og avgang, april - des.

(159)

1765

Regnskap

(179)

Vedl. 1-15: Ekstrakter og til- og avgang

(184)

Vedl. 16: Manntall

(220)

1766

Regnskap

(245)

Vedl. 1-15: Ekstrakter og til- og avgang

(250)

1767

Regnskap

(287)

Vedl. 1-15: Ekstrakter og til- og avgang

(292)

Antegnelser 1765-68

(329)

1768

Regnskap

(335)

Ekstrakt av regnskapene 1765-68

(342)

Annotasjoner med vedlegg

(346)

1769

Regnskap

(351)

Vedlegg A-C: Restanselister

(355)

1770

Regnskap

(369)

Vedlegg A-C: Restanselister

(374)

1771

Regnskap

(389)

Vedlegg A: Restanseliste m/ekstrakt

(393)

1772

Regnskap

(402)

Til- og avgangslister

(407)

Restanselister

(419)

Auksjoner

(471)

Vedr. dom mot byfogd Schintler

(476)

Antegnelser 1769 - 1772

(533)