Skannet arkivmateriale

Drammen by, Strømsø sokn, Ekstraskatt 144.1, 1762 - 1767


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedl. 1: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(12)

Til- og avgangslister

(47)

Vedl. 7-8: Kvitteringer

(61)

Vedl. 10: Ekstraktregnskap

(65)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(68)

Vedl. 1: Manntall

(81)

Til- og avgangslister

(119)

Vedl. 21-22: Kvitteringer

(175)

Ekstraktregnskap

(179)

Korrespondanse

(187)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(190)

Vedl. 1-2: Manntall

(205)

Til- og avgangslister

(262)

Korrespondanse

(312)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(323)

Vedl. 1: Manntall

(338)

Til- og avgangslister

(365)

Korrespondanse

(408)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(412)

Vedl. 1: Manntall

(428)

Til- og avgangslister

(448)

Korrespondanse

(471)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(474)

Vedl. 1: Manntall

(492)

Til- og avgangslister

(511)

Korrespondanse

(534)