Skannet arkivmateriale

Drammen by, Bragernes sokn, Ekstraskatt 119.1, 1762 - 1767


Innholdsfortegnelse

(2)

1762-1763

Regnskap (defekt) og summarisk ekstrakt

(4)

Vedl. 1: Manntall, bare hovedpersonenes navn

(9)

Månedl. ekstraktregnskap m/til- og avgang

(52)

Månedl. restanse- og utpantingslister

(134)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(150)

Manntall

(159)

Vedl. 1-12: Månedl. ekstakter m/til- og avgang

(177)

Vedl. 13: Månedl. restanser og utpantinger

(239)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(263)

Vedl. 1: Antall skattepliktige

(274)

Vedl. 2-19: Til- og avgangslister

(276)

Vedl. 25: Månedl. restanser og utpantinger

(317)

Vedl. 26: Vedr. utpanting

(348)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(353)

Vedl. 3: Beregninger

(361)

Til- og avgangslister

(363)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(379)

Ekstraktregnskap

(390)

Ekstrakt av manntallet

(396)

Vedl. 1: Til- og avgangslister

(397)

Vedl. 5-11: Restanser og utpanting

(435)