Skannet arkivmateriale

Halden by, Ekstraskatt 6.1, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedl. 1: Hovedmanntall

(12)

Vedl. 2-3 og ett u.nr.: Til og avgang

(51)

Vedl. 5: Fordeling av de fattiges skatt

(60)

Vedl. 7: Spesifikasjon over ekstraskatten

(63)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(66)

Ekstrakter med til- og avgangslister

(73)

Korrespondanse

(98)

1764

Regnskap, ekstrakter og beregning

(110)

1765

Regnskap, ekstrakter og beregning

(119)

1766

Regnskap, ekstrakter og beregning

(128)

1767

Regnskap, ekstrakter og beregning

(137)

1768

Regnskap, ekstrakter og beregning

(144)

1769

Regnskap, ekstrakter og beregning

(153)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(161)

Hovedmanntall

(168)

Ekstrakt og beregning

(201)

Til- og avgangslister

(202)

Pro memoria

(221)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(223)

Vedl. 1: Hovedmanntall

(230)

Ekstrakt og beregning

(254)

Til- og avgangslister

(256)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(269)

Ekstrakt og beregning

(277)

Restanser, 1762-72

(279)

Korrespondanse

(338)

Antegnelser

(342)