Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1965 - 1966


Permer

(upaginert)

Annonse

(upaginert)

Kartavdeling

Tittelblad

(upaginert)

Annonse

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

A-B

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

B

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

C-D

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

E-F

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

G

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

H

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

I-J

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

K

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

L

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

M

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

N-P

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

R-S

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

S

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

T

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

U-V/W

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

Y-Ø

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

Å

(upaginert)

Kart over Oslo

(upaginert)

Annonse

(upaginert)

Tittelblad

(upaginert)

Forord

(upaginert)

Eksempler og forklaringer

(upaginert)

Annonse

(upaginert)

Gateavdeling

A

(1)

B

(31)

C

(114)

D

(136)

E

(164)

F

(206)

G

(250)

H

(298)

I

(369)

J

(378)

K

(396)

L

(462)

M

(502)

N

(563)

O

(596)

P

(622)

R

(648)

S

(690)

T

(839)

U

(903)

V/W

(926)

Y

(976)

Z-Ø

(978)

Å

(992)