Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1965 - 1966


Permer

(upaginert)

Annonse

(upaginert)

Tittelblad

(upaginert)

Forord

(upaginert)

Første avsnitt

Offentlige institusjoner

Tittelblad

(upaginert)

Offentlige institusjoner

Annonse

(upaginert)

Offentlige institusjoner

A

(1)

Offentlige institusjoner

B-D

(2)

Offentlige institusjoner

E-F

(3)

Offentlige institusjoner

G-H

(4)

Offentlige institusjoner

I-K

(5)

Offentlige institusjoner

K

(6)

Offentlige institusjoner

L-N

(8)

Offentlige institusjoner

O

(9)

Offentlige institusjoner

P-R

(11)

Offentlige institusjoner

S

(12)

Offentlige institusjoner

T-U

(15)

Offentlige institusjoner

V-Z

(16)

Annet avsnitt

Navnavdeling

Tittelblad

(upaginert)

Navnavdeling

Annonse

(upaginert)

Navnavdeling

A

(41)

Navnavdeling

B

(123)

Navnavdeling

C

(253)

Navnavdeling

D

(277)

Navnavdeling

E

(311)

Navnavdeling

F

(370)

Navnavdeling

G

(427)

Navnavdeling

H

(495)

Navnavdeling

I

(663)

Navnavdeling

J

(678)

Navnavdeling

K

(766)

Navnavdeling

L

(855)

Navnavdeling

M

(948)

Navnavdeling

Annonse

(upaginert)