Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1960 - 1961


Permer

(upaginert)

Annonser

(1)

Kartavdeling

Fortegnelse over gater, veier og plasser

Tittelblad

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

Annonse

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

A-B

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

B

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

C-E

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

F

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

G

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

H

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

I-J

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

K

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

L

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

M-N

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

O-P

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

R-S

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

S

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

T

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

U-V/W

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

Y-Å

(upaginert)

Fortegnelse over gater, veier og plasser

Å

(upaginert)

Kart over Oslo

(upaginert)

Annonser

(58)

Tittelblad

(upaginert)

Innholdsfortegnelse

(upaginert)

Tredje avsnitt

Bransjeavdeling

Register

(upaginert)

Bransjeavdeling

Tittelblad

(upaginert)

Bransjeavdeling

Annonse

(upaginert)

Bransjeavdeling

A

(1801)

Bransjeavdeling

B

(1831)

Bransjeavdeling

C

(1866)

Bransjeavdeling

D

(1867)

Bransjeavdeling

E

(1875)

Bransjeavdeling

F

(1892)

Bransjeavdeling

G

(1928)

Bransjeavdeling

H

(1942)

Bransjeavdeling

I

(1952)

Bransjeavdeling

J

(1960)

Bransjeavdeling

K

(1965)

Bransjeavdeling

L

(1999)

Bransjeavdeling

M

(2017)

Bransjeavdeling

N

(2053)

Bransjeavdeling

O

(2054)

Bransjeavdeling

P

(2058)

Bransjeavdeling

R

(2077)

Bransjeavdeling

S

(2100)

Bransjeavdeling

T

(2141)

Bransjeavdeling

U

(2171)

Bransjeavdeling

V

(2173)

Bransjeavdeling

Y-Ø

(2182)

Fjerde avsnitt

Gate- og veiavdeling

Tittelblad

(upaginert)

Gate- og veiavdeling

Annonse

(upaginert)

Gate- og veiavdeling

A

(2401)

Gate- og veiavdeling

B

(2428)

Gate- og veiavdeling

C

(2503)

Gate- og veiavdeling

D

(2524)

Gate- og veiavdeling

E

(2549)

Gate- og veiavdeling

F

(2586)

Gate- og veiavdeling

G

(2625)

Gate- og veiavdeling

H

(2670)

Gate- og veiavdeling

I

(2742)

Gate- og veiavdeling

J

(2750)

Gate- og veiavdeling

K

(2769)

Gate- og veiavdeling

L

(2835)

Gate- og veiavdeling

M

(2873)

Gate- og veiavdeling

N

(2935)

Gate- og veiavdeling

O

(2966)

Gate- og veiavdeling

P

(2991)

Gate- og veiavdeling

R

(3017)

Gate- og veiavdeling

S

(3052)

Gate- og veiavdeling

T

(3196)

Gate- og veiavdeling

U

(3259)

Gate- og veiavdeling

V/W

(3279)

Gate- og veiavdeling

Y

(3327)

Gate- og veiavdeling

Z

(3328)

Gate- og veiavdeling

Ø

(3329)

Gate- og veiavdeling

Å

(3343)