Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1955


Permer

(upaginert)

Annonser

(upaginert)

Kartavdeling

A-E

(upaginert)

F-K

(upaginert)

L-S

(upaginert)

T-Å

(upaginert)

Kart

(upaginert)

Tittelblad

(upaginert)

Forord

(upaginert)

Innhold

(upaginert)

Første avsnitt

Offentlige institusjoner

Tittelblad

(upaginert)

Offentlige institusjoner

Annonse

(upaginert)

Offentlige institusjoner

A

(1)

Offentlige institusjoner

B

(3)

Offentlige institusjoner

D

(4)

Offentlige institusjoner

E

(8)

Offentlige institusjoner

F

(9)

Offentlige institusjoner

G

(10)

Offentlige institusjoner

K

(11)

Offentlige institusjoner

L

(15)

Offentlige institusjoner

N

(16)

Offentlige institusjoner

O

(18)

Offentlige institusjoner

P

(21)

Offentlige institusjoner

R

(22)

Offentlige institusjoner

S

(24)

Offentlige institusjoner

T

(28)

Offentlige institusjoner

U

(29)

Offentlige institusjoner

Z

(32)

Annet avsnitt

Navnavdeling

Tittelblad

(upaginert)

Navnavdeling

Annonse

(upaginert)

Navnavdeling

A

(upaginert)

Navnavdeling

B

(134)

Navnavdeling

C

(274)

Navnavdeling

D

(301)

Navnavdeling

E

(338)

Navnavdeling

F

(404)

Navnavdeling

G

(464)

Navnavdeling

H

(538)

Navnavdeling

I

(726)

Navnavdeling

J

(741)

Navnavdeling

K

(843)

Navnavdeling

L

(940)

Navnavdeling

M

(1041)

Navnavdeling

N

(1121)

Navnavdeling

O

(1205)

Navnavdeling

P

(1267)

Navnavdeling

Q

(1315)

Navnavdeling

R

(1316)

Navnavdeling

S

(1384)

Navnavdeling

T

(1567)

Navnavdeling

U

(1632)

Navnavdeling

V/W

(1641)

Navnavdeling

X/Y

(1704)

Navnavdeling

Z

(1705)

Navnavdeling

Æ/Ø

(1707)

Navnavdeling

Ø

(1708)

Navnavdeling

Aa/Å

(1727)

Navnavdeling

Tillegg og rettelser

(1746)

Annonse

(1747)

Tredje avsnitt

Gateavdeling

Tittelblad

(upaginert)

Gateavdeling

A

(1801)

Gateavdeling

B

(1814)

Gateavdeling

C

(1857)

Gateavdeling

D

(1878)

Gateavdeling

E

(1898)

Gateavdeling

F

(1923)

Gateavdeling

G

(1952)

Gateavdeling

H

(1979)

Gateavdeling

I

(2019)

Gateavdeling

J

(2026)

Gateavdeling

K

(2041)

Gateavdeling

L

(2076)

Gateavdeling

M

(2089)

Gateavdeling

N

(2129)

Gateavdeling

O

(2148)

Gateavdeling

P

(2166)

Gateavdeling

R

(2186)

Gateavdeling

S

(2204)

Gateavdeling

T

(2294)

Gateavdeling

U

(2338)

Gateavdeling

V/W

(2354)

Gateavdeling

Y

(2384)

Gateavdeling

Ø

(2385)

Gateavdeling

Å

(2390)

Annonse

(upaginert)

Fjerde avsnitt

Bransjeavdeling

Tittelblad

(upaginert)

Bransjeavdeling

Annonse

(upaginert)

Bransjeavdeling

Register

(upaginert)

Bransjeavdeling

A

(2401)

Bransjeavdeling

B

(2431)

Bransjeavdeling

D

(2468)

Bransjeavdeling

E

(2479)

Bransjeavdeling

F

(2497)

Bransjeavdeling

G

(2530)

Bransjeavdeling

H

(2543)

Bransjeavdeling

I

(2552)

Bransjeavdeling

J

(2577)

Bransjeavdeling

K

(2582)

Bransjeavdeling

L

(2618)

Bransjeavdeling

M

(2634)

Bransjeavdeling

N

(2671)

Bransjeavdeling

O

(2672)

Bransjeavdeling

P

(2676)

Bransjeavdeling

R

(2694)

Bransjeavdeling

S

(2713)

Bransjeavdeling

T

(2756)

Bransjeavdeling

U

(2786)

Bransjeavdeling

V

(2788)

Bransjeavdeling

Ø

(2798)

Annonse

(upaginert)