Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1947


Permer

(mangler)

Annonser

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Blank side

(mangler)

Forord

(mangler)

Innhold

(mangler)

Første avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Offentlige institusjoner m.m.

A

(1)

Offentlige institusjoner m.m.

B

(4)

Offentlige institusjoner m.m.

D

(5)

Offentlige institusjoner m.m.

F

(8)

Offentlige institusjoner m.m.

G

(9)

Offentlige institusjoner m.m.

H

(10)

Offentlige institusjoner m.m.

J

(11)

Offentlige institusjoner m.m.

K

(12)

Offentlige institusjoner m.m.

L

(14)

Offentlige institusjoner m.m.

N

(16)

Offentlige institusjoner m.m.

O

(17)

Offentlige institusjoner m.m.

P

(20)

Offentlige institusjoner m.m.

R

(21)

Offentlige institusjoner m.m.

S

(23)

Offentlige institusjoner m.m.

T

(26)

Offentlige institusjoner m.m.

U

(27)

Offentlige institusjoner m.m.

Ø

(31)

Annonser

(mangler)

Annet avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Personregister

Å-AA

(41)

Personregister

A

(56)

Personregister

B

(134)

Personregister

C

(246)

Personregister

D

(271)

Personregister

E

(301)

Personregister

F

(355)

Personregister

G

(404)

Personregister

H

(463)

Personregister

I

(619)

Personregister

J

(632)

Personregister

K

(717)

Personregister

L

(796)

Personregister

M

(878)

Personregister

N

(943)

Personregister

O

(1012)

Personregister

P

(1067)

Personregister

Q-R

(1109)

Personregister

R

(1110)

Personregister

S

(1163)

Personregister

T

(1308)

Personregister

U

(1363)

Personregister

V-W

(1370)

Personregister

X

(1421)

Personregister

Y

(1422)

Personregister

Z

(1423)

Personregister

Ø

(1425)

Annonser

(1440)

Tredje avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Gateregister

Å-AA

(1401)

Gateregister

A

(1405)

Gateregister

B

(1422)

Gateregister

C

(1470)

Gateregister

D

(1493)

Gateregister

E

(1515)

Gateregister

F

(1538)

Gateregister

G

(1569)

Gateregister

H

(1599)

Gateregister

I

(1650)

Gateregister

J

(1658)

Gateregister

K

(1675)

Gateregister

L

(1721)

Gateregister

M

(1736)

Gateregister

N

(1778)

Gateregister

O

(1801)

Gateregister

P

(1821)

Gateregister

R

(1842)

Gateregister

S

(1863)

Gateregister

T

(1969)

Gateregister

U

(2025)

Gateregister

V-W

(2043)

Gateregister

Z

(2078)

Gateregister

Ø

(2079)

Annonser

(2084)

Blanke sider

(mangler)

Annonser

(mangler)

Fjerde avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Fagregister

A

(2089)

Fagregister

B

(2118)

Fagregister

C-D

(2149)

Fagregister

D

(2150)

Fagregister

E

(2159)

Fagregister

F

(2174)

Fagregister

G

(2203)

Fagregister

H

(2213)

Fagregister

I

(2221)

Fagregister

J

(2241)

Fagregister

K

(2245)

Fagregister

L

(2278)

Fagregister

M

(2291)

Fagregister

N

(2323)

Fagregister

O

(2324)

Fagregister

P

(2327)

Fagregister

R

(2342)

Fagregister

S

(2357)

Fagregister

T

(2397)

Fagregister

U

(2424)

Fagregister

V

(2426)

Fagregister

Ø

(2433)

Tillegg og rettelser

(2434)

Annonser

(2436)