Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1946


Permer

(mangler)

Annonser

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Forord

(mangler)

Register over de averterende firmaer

(mangler)

Første avsnitt

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Annonse

(mangler)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

A

(mangler)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

A-B

(4)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

B-D

(5)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

D

(6)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

D-E

(7)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

E-F

(8)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

F-G

(9)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

H-J

(10)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

J-K

(11)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

K

(12)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

K-L

(14)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

L-N

(15)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

N

(16)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

N-O

(17)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

O

(18)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

O-P

(20)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

R

(21)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

R-S

(22)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

S

(23)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

S-T

(26)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

T-U

(27)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

U

(29)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

U-V

(30)

Annonser

(mangler)

Kongehuset/Offentlige institusjoner mm.

V-Ø

(31)

Andre avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Personregister

Å

(mangler)

Personregister

A

(55)

Annonser

(mangler)

Personregister

A-B

(127)

Personregister

B

(128)

Personregister

B-C

(232)

Personregister

C

(233)

Personregister

C-D

(255)

Personregister

D

(256)

Personregister

D-E

(283)

Personregister

E

(284)

Personregister

E-F

(333)

Personregister

F

(334)

Personregister

F-G

(378)

Personregister

G

(379)

Personregister

G-H

(432)

Personregister

H

(433)

Personregister

H-I

(577)

Personregister

I

(578)

Personregister

I-J

(589)

Personregister

J

(590)

Personregister

J-K

(670)

Personregister

K

(671)

Personregister

K-L

(744)

Personregister

L

(745)

Personregister

L-M

(820)

Personregister

M

(821)

Personregister

M-N

(881)

Personregister

N

(882)

Personregister

N-O

(945)

Personregister

O

(946)

Personregister

O-P

(999)

Personregister

P

(1000)

Personregister

P-Q

(1038)

Personregister

R

(1039)

Personregister

R-S

(1088)

Personregister

S

(1089)

Personregister

S-T

(1223)

Personregister

T

(1224)

Personregister

T-U

(1273)

Personregister

U

(1274)

Personregister

U-V

(1279)

Personregister

V

(1280)

Annonser

(mangler)

Personregister

V

(1327)

Personregister

X-Y

(1328)

Personregister

Z

(1329)

Personregister

Z-Æ-Ø

(1330)

Personregister

Ø

(1331)

Tredje avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonse

(mangler)

Gateregister

Å/Aa

(1366)

Gateregister

A

(1369)

Gateregister

A-B

(1384)

Gateregister

B

(1385)

Gateregister

B-C

(1430)

Gateregister

C

(1431)

Gateregister

C-D

(1452)

Gateregister

D

(1453)

Gateregister

D-E

(1473)

Gateregister

E

(1474)

Gateregister

E-F

(1495)

Gateregister

F

(1496)

Gateregister

F-G

(1524)

Gateregister

G

(1525)

Gateregister

G-H

(1553)

Gateregister

H

(1554)

Gateregister

H-I

(1602)

Gateregister

I

(1603)

Gateregister

I-J

(1609)

Gateregister

J

(1610)

Gateregister

J-K

(1626)

Gateregister

K

(1627)

Gateregister

K-L

(1670)

Gateregister

L

(1671)

Gateregister

L-M

(1686)

Gateregister

M

(1687)

Gateregister

M-N

(1726)

Gateregister

N

(1727)

Gateregister

N-O

(1747)

Gateregister

O

(1748)

Gateregister

O-P

(1767)

Gateregister

P

(1768)

Gateregister

P-R

(1787)

Gateregister

R

(1788)

Gateregister

R-S

(1807)

Gateregister

S

(1808)

Gateregister

S-T

(1908)

Gateregister

T

(1909)

Gateregister

T-U

(1961)

Gateregister

U

(1962)

Gateregister

U-V

(1979)

Gateregister

V

(1980)

Gateregister

V-Z

(2013)

Gateregister

Z-Ø

(2014)

Gateregister

Ø

(2015)

Gateregister

(mangler)

Fjerde avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonse

(mangler)

Fagregister

A

(mangler)

Fagregister

A-B

(2047)

Fagregister

B

(2048)

Fagregister

B-D

(2076)

Fagregister

D

(2077)

Fagregister

D-E

(2085)

Fagregister

E

(2086)

Fagregister

E-F

(2098)

Fagregister

F

(2099)

Fagregister

F-G

(2125)

Fagregister

G

(2126)

Fagregister

G-H

(2133)

Fagregister

H

(2134)

Fagregister

H-I

(2141)

Fagregister

I

(2142)

Fagregister

I-J

(2159)

Fagregister

J

(2160)

Fagregister

J-K

(2163)

Fagregister

K

(2164)

Fagregister

L

(2194)

Fagregister

L-M

(2206)

Fagregister

M

(2207)

Annonser

(mangler)

Fagregister

M

(2233)

Fagregister

M-N

(2235)

Fagregister

N-O

(2236)

Fagregister

O

(2237)

Fagregister

O-P

(2238)

Fagregister

P

(2239)

Fagregister

P-R

(2252)

Fagregister

R

(2253)

Fagregister

R-S

(2265)

Fagregister

S

(2266)

Fagregister

S-T

(2303)

Fagregister

T

(2304)

Fagregister

T-U

(2328)

Fagregister

U

(2329)

Fagregister

U-V

(2330)

Fagregister

V

(2331)

Fagregister

V-Ø

(2336)

Tillegg og rettelser

(2337)

Annonser

(mangler)