Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1941


Permer

(mangler)

Annonser

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Innhold

(mangler)

Tillegg og rettelser

(mangler)

Første avsnitt

Offentlige institusjoner

(mangler)

Offentlige institusjoner

A

(1)

Offentlige institusjoner

B

(4)

Offentlige institusjoner

D

(5)

Offentlige institusjoner

F

(9)

Offentlige institusjoner

G

(11)

Offentlige institusjoner

H

(12)

Offentlige institusjoner

J

(13)

Offentlige institusjoner

K

(14)

Offentlige institusjoner

L

(18)

Offentlige institusjoner

N

(20)

Offentlige institusjoner

O

(22)

Offentlige institusjoner

P

(28)

Offentlige institusjoner

R

(29)

Offentlige institusjoner

S

(31)

Offentlige institusjoner

T

(36)

Offentlige institusjoner

U

(37)

Offentlige institusjoner

V

(40)

Offentlige institusjoner

Ø

(41)

Annonser

(42)

Annet avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Personregister

Å-AA

(45)

Personregister

A

(61)

Personregister

B

(155)

Personregister

C

(284)

Personregister

D

(314)

Personregister

E

(349)

Personregister

F

(411)

Personregister

G

(464)

Personregister

H

(533)

Personregister

I

(715)

Personregister

J

(730)

Personregister

K

(834)

Personregister

L

(927)

Personregister

M

(1023)

Personregister

N

(1099)

Personregister

O

(1178)

Personregister

P

(1249)

Personregister

Q

(1301)

Personregister

R

(1302)

Personregister

S

(1362)

Personregister

T

(1531)

Personregister

U

(1592)

Personregister

V-W

(1599)

Personregister

Y

(1659)

Personregister

Z

(1660)

Personregister

Ø

(1663)

Annonser

(mangler)

Tredje avsnitt

Tittelblad

(mangler)

Annonser

(mangler)

Gateregister

Å-AA

(1773)

Gateregister

A

(1779)

Gateregister

B

(1799)

Gateregister

C

(1863)

Gateregister

D

(1893)

Gateregister

E

(1922)

Gateregister

F

(1950)

Gateregister

G

(1990)

Gateregister

H

(2029)

Gateregister

I

(2096)

Gateregister

J

(2106)

Gateregister

K

(2128)

Gateregister

L

(2188)

Gateregister

M

(2210)

Gateregister

N

(2265)

Gateregister

O

(2294)

Gateregister

P

(2321)

Gateregister

R

(2347)

Gateregister

S

(2375)

Gateregister

T

(2512)

Gateregister

U

(2585)

Gateregister

V-W

(2610)

Gateregister

Z

(2657)

Gateregister

Ø

(2658)

Annonser

(2665)

Fjerde avsnitt

Fagregister

(mangler)

Fagregister

A

(2681)

Fagregister

B

(2719)

Fagregister

C

(2740)

Fagregister

D

(2741)

Fagregister

E

(2750)

Fagregister

F

(2762)

Fagregister

G

(2793)

Fagregister

H

(2800)

Fagregister

I

(2807)

Fagregister

J

(2828)

Fagregister

K

(2832)

Fagregister

L

(2860)

Fagregister

M

(2873)

Fagregister

N

(2902)

Fagregister

O

(2903)

Fagregister

P

(2905)

Fagregister

R

(2917)

Fagregister

S

(2930)

Fagregister

T

(2967)

Fagregister

U

(2992)

Fagregister

V

(2993)

Fagregister

Ø

(3000)