Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1927


Permer

(mangler)

Annonser

(mangler)

(2)

Tittelblad

(mangler)

Innhold

(mangler)

Register over averterende firmaer

(15)

Tillegg og rettelser

(16)

Første avsnitt

Offentlige institusjoner, foreninger og selskaper

(mangler)

Annonser

(62)

Annet avsnitt

Personregister

A

(65)

Personregister

B

(144)

Personregister

C

(227)

Personregister

D

(254)

Personregister

E

(277)

Personregister

F

(319)

Personregister

G

(353)

Personregister

H

(400)

Personregister

I

(525)

Personregister

J

(536)

Personregister

K

(612)

Personregister

L

(674)

Personregister

M

(740)

Personregister

N

(790)

Personregister

O

(843)

Personregister

P

(900)

Personregister

Q-R

(937)

Personregister

R

(938)

Personregister

S

(977)

Personregister

T

(1087)

Personregister

U

(1128)

Personregister

V-W

(1133)

Personregister

Y-Z

(1175)

Personregister

Ø

(1177)

Annonser

(mangler)

Tredje avsnitt

Gateregister

A

(1325)

Gateregister

B

(1346)

Gateregister

C

(1387)

Gateregister

D

(1400)

Gateregister

E

(1419)

Gateregister

F

(1441)

Gateregister

G

(1468)

Gateregister

H

(1494)

Gateregister

I

(1545)

Gateregister

J

(1552)

Gateregister

K

(1568)

Gateregister

L

(1610)

Gateregister

M

(1627)

Gateregister

N

(1673)

Gateregister

O

(1694)

Gateregister

P

(1711)

Gateregister

R

(1733)

Gateregister

S

(1755)

Gateregister

T

(1860)

Gateregister

U

(1918)

Gateregister

V-W

(1933)

Gateregister

Y

(1970)

Gateregister

Z-Ø

(1971)

Gateregister

Ø

(1972)

Fjerde avsnitt

Fagregister

A

(1977)

Fagregister

B

(2002)

Fagregister

C

(2017)

Fagregister

D

(2019)

Fagregister

E

(2025)

Fagregister

F

(2032)

Fagregister

G

(2040)

Fagregister

H

(2045)

Fagregister

I

(2051)

Fagregister

J

(2065)

Fagregister

K

(2066)

Fagregister

L

(2083)

Fagregister

M

(2091)

Fagregister

O

(2111)

Fagregister

P

(2113)

Fagregister

R

(2120)

Fagregister

S

(2127)

Fagregister

T

(2157)

Fagregister

V

(2171)

Fagregister

Ø

(2175)

Annonser

(2176)