Skannet arkivmateriale

Oslo Adressebok, Bok , 1916


Permer

(mangler)

Annonser

(mangler)

Tittelside

(mangler)

Annonser

(mangler)

Innhold

(mangler)

Register

(mangler)

Register over averterende firmaer

(mangler)

Tillegg og rettelser

(mangler)

Første avsnitt

(29)

Annonser

(111)

Andet avsnitt

Badeanstalter, religiøst, offentlige bygninger mm

(119)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

(127)

Skoler

(176)

Befordringsmidler

(197)

Annonser

(201)

Tredje avsnitt

Personregister

A

(211)

Personregister

B

(284)

Personregister

C

(359)

Personregister

D

(386)

Personregister

E

(408)

Personregister

F

(446)

Personregister

G

(477)

Personregister

H

(519)

Personregister

I

(639)

Personregister

J

(649)

Personregister

K

(724)

Personregister

L

(780)

Personregister

M

(843)

Personregister

N

(888)

Personregister

O

(938)

Personregister

P

(992)

Personregister

Q

(1028)

Personregister

R

(1029)

Personregister

S

(1062)

Personregister

T

(1159)

Personregister

U

(1196)

Personregister

V-W

(1201)

Personregister

Y

(1231)

Personregister

Z

(1231)

Personregister

Æ-Ø

(1231)

Personregister

Ø

(1231)

Annonse

Ø

(1232)

Fjerde avsnitt

Gateregister

A

(1237)

Gateregister

B

(1253)

Gateregister

C

(1290)

Gateregister

D

(1299)

Gateregister

E

(1316)

Gateregister

F

(1336)

Gateregister

G

(1358)

Gateregister

H

(1381)

Gateregister

I

(1425)

Gateregister

J

(1432)

Gateregister

K

(1445)

Gateregister

L

(1482)

Gateregister

M

(1497)

Gateregister

N

(1538)

Gateregister

O

(1559)

Gateregister

P

(1575)

Gateregister

R

(1596)

Gateregister

S

(1617)

Gateregister

T

(1707)

Gateregister

U

(1757)

Gateregister

V

(1770)

Gateregister

W

(1790)

Gateregister

Y

(1803)

Gateregister

Ø

(1804)

Bydeler

(1809)

Annonser

(1810)

Femte avsnitt

Innhold (Fagregister)

(mangler)

Fagregister

A

(1817)

Fagregister

B

(1834)

Fagregister

C

(1844)

Fagregister

D

(1845)

Fagregister

E

(1849)

Fagregister

F

(1852)

Fagregister

G

(1857)

Fagregister

H

(1861)

Fagregister

I

(1864)

Fagregister

J

(1875)

Fagregister

K

(1876)

Fagregister

L

(1889)

Fagregister

M

(1894)

Fagregister

N-O

(1910)

Fagregister

P

(1911)

Fagregister

R

(1916)

Fagregister

S

(1920)

Fagregister

T

(1943)

Fagregister

V

(1952)

Fagregister

Ø

(1957)

Annonser

(1958)