Skannet arkivmateriale

Kristiania, Adressebok , 1905


Permer

(mangler)

Annonser

(1)

Tittelblad

(mangler)

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Register til 1ste og 2det avsnitt

(mangler)

Første avsnitt

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

A

(mangler)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

B

(28)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

D

(37)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

E

(43)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

F

(44)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

G

(46)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

H

(50)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

I J

(51)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

K

(56)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

L

(60)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

M

(61)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

N

(63)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

O P

(64)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

R

(67)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

S

(70)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

T

(76)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

U

(78)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

V

(79)

Statlige og kommunale kontor, store privatforetak

Aker kommune

(81)

Annonser

(83)

Andre avsnitt

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Bad, kirker og bedehus

(mangler)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Religiøse samfunn, offentlige bygninger etc.

(92)

Bad, religiøst, offentlige bygninger etc.

Sykehus og hospitaler

(95)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Asyler, barnehjem, søndagsskoler

(96)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Foreninger og selskaper

(97)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Legater og fond

(111)

Foreninger, legater, stiftelser etc.

Pensjonsinnretninger og understøttelsesforeninger

(123)

Skoler

Offentlige skoler

(126)

Skoler

Private skoler

(130)

Skoler

Folkeskolen

(135)

Befordringsmidler

(143)

Annonser

(146)

Tredje avsnitt

Personregister

A

(mangler)

Personregister

B

(210)

Personregister

C

(260)

Personregister

D

(291)

Personregister

E

(306)

Personregister

F

(333)

Personregister

G

(353)

Personregister

H

(382)

Personregister

I

(467)

Personregister

J

(474)

Personregister

K

(526)

Personregister

L

(554)

Personregister

M

(598)

Personregister

N

(629)

Personregister

O

(661)

Personregister

P

(703)

Personregister

Q

(729)

Personregister

R

(730)

Personregister

S

(753)

Personregister

T

(820)

Personregister

U

(847)

Personregister

V W

(850)

Personregister

Y

(876)

Personregister

Z

(877)

Personregister

Æ Ø

(878)

Annonser

(881)

Fjerde avsnitt

Gateregister

A

(mangler)

Gateregister

B

(903)

Gateregister

C

(931)

Gateregister

D

(939)

Gateregister

E

(952)

Gateregister

F

(965)

Gateregister

G

(982)

Gateregister

H

(999)

Gateregister

I

(1031)

Gateregister

J

(1036)

Gateregister

K

(1044)

Gateregister

L

(1071)

Gateregister

M

(1082)

Gateregister

N

(1112)

Gateregister

O

(1128)

Gateregister

P

(1139)

Gateregister

R

(1154)

Gateregister

S

(1170)

Gateregister

T

(1235)

Gateregister

U

(1272)

Gateregister

V

(1281)

Gateregister

W

(1295)

Gateregister

Y Z

(1305)

Gateregister

Ø

(1306)

Annonser

(mangler)

Femte avsnitt

Fagregister

A

(mangler)

Fagregister

B

(1345)

Fagregister

C

(1353)

Fagregister

D

(1354)

Fagregister

E

(1357)

Fagregister

F

(1358)

Fagregister

G

(1361)

Fagregister

H

(1364)

Fagregister

I

(1368)

Fagregister

J

(1374)

Fagregister

K

(1375)

Fagregister

L

(1387)

Fagregister

M

(1392)

Fagregister

N O

(1403)

Fagregister

P

(1405)

Fagregister

R

(1407)

Fagregister

S

(1410)

Fagregister

T

(1431)

Fagregister

U

(1437)

Fagregister

V

(1438)

Fagregister

X

(1441)

Fagregister

Æ

(1442)

Tillegg og rettelser

(1443)

Annonser

(mangler)

Register over averterende firmaer

(mangler)

(1445)