Skannet arkivmateriale

Finnmark/Vardøhus fogderi, Fogderegnskap 4851, 1691 - 1700


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1691

(3)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall over finnene

1691

(7)

B Leidang av sjøfinnene

1691

(24)

C Tiende av håkjerring og hval. Alta og Tana.

1691

(34)

D Kobbeveide på Sørøya

1691

(36)

E Fjordleie og landvarde

1691

(38)

F Tiende

1691

(40)

G Trantiende

1691

(73)

H Sikt og sakefall

1691

(96)

Utgiftsvedlegg

1691-1694

(115)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(132)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1692

(133)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall over finnene

1692

(138)

B Skattemanntall over sjøfinnene

1692

(145)

C Leidang av sjøfinnene

1692

(160)

D Lakseelvene

1692

(171)

E Sørøya

1692

(173)

P Sikt og sakefall

1692

(175)

Utgiftsvedlegg

Nr. 2

1692

(217)

Antegnelser

1691-1692

(219)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1695-1696

(228)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1695

(229)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall over Østerhavs- og fjellfinnene

1695

(232)

B Skattemanntall over sjøfinnene

1695

(239)

C Leidang av sjøfinnene

1695

(250)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1696

(261)

Inntektsvedlegg

16 Sikt og sakefall

1696

(264)

Utgiftsvedlegg

Nr. 18

1696

(292)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1697-1698

(293)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1697

(294)

Inntektsvedlegg

1 Skattemanntall over Østerhavs- og fjellfinnene

1697

(298)

2 Skattemanntall over sjøfinnene

1697

(305)

3 Leidang av sjøfinnene

1697

(315)

17 Sikt og sakefall

1697

(323)

Utgiftsvedlegg

Nr. 19-20

1697

(342)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1698

(346)

Inntektsvedlegg

1 Skattemanntall over Østerhavs- og fjellfinnene

1698

(349)

2 Skattemanntall over sjøfinnene

1698

(356)

Leidang av sjøfinnene

1698

(367)

Innholdsfortegnelse mappe 5

1699-1700

(376)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1699

(377)

Inntektsvedlegg

1 Skattemanntall over Østerhavs- og fjellfinnene

1699

(381)

2 Skattemanntall over sjøfinnene

1699

(388)

3 Leidang av sjøfinnene

1699

(402)

15 Sikt og sakefall

1699

(412)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1700

(416)

Inntektsvedlegg

1 Skattemanntall over Østerhavs- og fjellfinnene

1700

(419)

2 Skattemanntall over sjøfinnene

1700

(427)

3 Leidang av sjøfinnene

1700

(438)

4-14 Tiende

1700

(448)

15 Sikt og sakefall

1700

(473)

16 Sikt og sakefall

1700

(477)

Utgiftsvedlegg

Nr. 17-18

1700

(479)

Antegnelser

1695-1700

(484)