Skannet arkivmateriale

Finnmark/Vardøhus fogderi, Fogderegnskap 4850, 1680 - 1690


Innholdfortegnelse mappe 1

1680-1685

(1)

Inntektsvedlegg

Finner som gir hel og halv leidang og skattefisk

1680

(2)

12 tingsvitner om skatten

1684

(5)

Fogdens embetsbrev

1685

(20)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1686

(26)

Regnskap

Summarisk ekstrakt av innt. og utg. i Øst-Finnmark

1686

(27)

Inntektsvedlegg

Leidang av nordmenn og tjenestedr. i Øst-Finnmark

1686

(31)

Leidang av finner i Varanger, Tana og Laksefjord

1686

(41)

Skatt av finner i Varanger, Tana og Laksefjord

1686

(47)

C Skatt av Østerhavsfinner og fjellfinner i Øst-F.

1686

(53)

D Sikt og sakefall i Øst-Finnmark

1686

(57)

Supplikker og brev

1686

(59)

Innholdsregister mappe 3

1688

(72)

Regnskap

1688

(73)

Inntektsvedlegg

A Skatt av Østerhavsfinner og fjellfinner i Øst-F.

1688

(75)

B Skatt av fjellfinnene i Vest-Finnmark

1688

(81)

C Skatt av sjøfinner i Vest-Finnmark

1688

(84)

D-F Forpaktning av lakseelver og Sørøya

1688

(93)

G Tiendemanntall

1688

(96)

H Sikt og sakefall

1688

(106)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1689

(113)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1689

(114)

Inntektsvedlegg

A Skatt av finnene

1689

(118)

B Leidang av sjøfinnene

1689

(135)

C-D Forpaktning av lakseelver og Sørøya

1689

(145)

E Tienderegister, fisk med 13 vedlegg

1689

(147)

F Sikt og sakefall

1689

(179)

G Leidang av sjøfinnene

1688

(181)

Utgiftsvedlegg

H-J

1689

(190)

Innholdsfortegnelse mappe 5

1690

(198)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1690

(199)

Inntektsvedlegg

A Skatt av finnene

1690

(205)

B Leidang av sjøfinnene

1690

(221)

D-E Forpaktning av Sørøya

1690

(231)

F Tienderegister, tran

1688-1689

(233)

F Tienderegister, tran

1690

(254)

H Tiende, fisk

1690

(265)

I Sikt og sakefall

1690

(287)

Utgiftsvedlegg

1-7

1690

(291)

Antegnelser

1688-1690

(296)