Skannet arkivmateriale

Finnmark/Vardøhus fogderi, Fogderegnskap 4849, 1661 - 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1661-1670

(1)

Inntektsvedlegg

Kongebrev om skatt

1661-1662

(2)

Bumenn og deres drenger

1661

(10)

Bumenn og deres drenger

1662

(24)

Bumenn og deres drenger

1663

(36)

Bumenn og deres drenger

1664

(49)

Bumenn og deres drenger

1666

(62)

23 tingsvitner om skatt

1666

(93)

Bumennene. Smørskatt

1666

(123)

Nordmenn og finner langs sjøkanten. Prinsessestyr

1666

(144)

Nordmenn og finner langs sjøkanten. Prinsessestyr

1668

(159)

Nordmenn og finner langs sjøkanten. Prinsessestyr

1669

(179)

F Sikt og sakefall

1668

(197)

Løse dokumenter

1669

(201)

Antegnelser

1668-1670

(215)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1671-1672

(221)

Inntektsvedlegg

A Bumenn og deres drenger

1671

(222)

B Bumenn og deres drenger

1672

(241)

Regnskap

1671-1672

(257)

Utgiftsvedlegg

1671-1672

(258)

Antegnelser

1671-1672

(271)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1673-1676

(275)

Inntektsvedlegg

Bumenn og deres drenger i Øst-Finnmark

1673-1674

(277)

Bumenn og deres drenger i Vest-Finnmark

1673

(291)

Bumenn og deres drenger i Vest-Finnmark

1674

(303)

Bumenn og deres drenger i Øst-Finnmark

1675

(315)

Bumenn og deres drenger i Vest-Finnmark

1675

(329)

Bumenn og deres drenger i Øst-Finnmark

1676

(342)

Bumenn og deres drenger i Vest-Finnmark

1676

(356)

Innholdfortegnelse mappe 4

1677-1679

(371)

Regnskap

1677-1679

(372)

Inntektsvedlegg

A Bumenn og deres drenger i Øst-Finnmark

1677

(377)

B Bumenn og deres drenger i Øst-Finnmark

1678

(390)

C Bumenn og deres drenger i Øst-Finnmark

1679

(404)

D Bumenn og deres drenger i Vest-Finnmark

1677-1678

(417)

E Bumenn og deres drenger i Vest-Finnmark

1678-1679

(429)

F Bumenn og deres drenger i Vest-Finnmark

1679-1680

(442)