Skannet arkivmateriale

Senja og Troms fogderi, Ekstraskatt 4845, 1762 - 1765


Innholdsfortegnelse

(2)

1762 - september 1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi

(14)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi

Astafjord prestegjeld

(16)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi

Trondenes prestegjeld

(39)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi

Kvæfjord prestegjeld

(61)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi

Sand prestegjeld

(75)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi

Lenvik prestegjeld

(82)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi

Torsken prestegjeld

(96)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi

Tranøy prestegjeld

(100)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, Senja fogderi

Berg sogn

(111)

Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi

(116)

Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi

Skjervøy prestegjeld

(118)

Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi

Lyngen prestegjeld

(137)

Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi

Tromsø menigheter

(147)

Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi

Karlsøy prestegjeld

(171)

Vedlegg 2: Hovedmanntall, Tromsø fogderi

(181)

Vedlegg 3: Spesifikasjon over til- og avgang

(183)

Vedlegg 4 med bilag 1-10: Til- og avgangslister

Senja fogderi

(192)

Vedlegg 5 med bilag 12-19: Til- og avgangslister

Tromsø fogderi

(214)

Vedlegg 6: Kvittering

(226)

Oktober 1763 - september 1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(228)

Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi

(236)

Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi

Lenvik sogn

(238)

Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi

Tranøy prestegjeld

(249)

Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi

Torsken, Berg og Mefjord

(264)

Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi

Sand tingsted

(273)

Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi

Sand prestegjeld

(280)

Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi

Kvæfjord tingsted

(288)

Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi

Kvæfjord prestegjeld

(290)

Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi

Fauskevåg tingsted og Trones prestegjeld

(305)

Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi

Astafjord tinglag

(322)

Vedlegg 1: Manntall, Senja fogderi

(347)

Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi

(349)

Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi

Skjervøy prestegjeld

(351)

Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi

Tromsø, Karlsøy og Lyngen sogn

(373)

Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi

Karlsøy sogn og Helgøy tinglag

(394)

Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi

Lyngen sogn og Helgøy tinglag

(406)

Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi

Tromsø og Hillesøy sogn

(417)

Vedlegg 2: Manntall, Tromsø fogderi

(431)

Vedlegg 3: Spesifikasjon over til- og avgang

(433)

Vedlegg 4-5: Til- og avgangslister

(443)

Vedlegg 6-8: Kvitteringer

(481)

Oktober 1764 - september 1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(487)

Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt

(495)

Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt

D: Manntall for Sand prestegjeld

(497)

Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt

E: Manntall for Tranøy og Dyrøy prestegjeld

(506)

Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt

F: Manntall for Lenvik og Hillesøy sogn

(517)

Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt

H: Manntall for Torsken menighet

(531)

Vedlegg 1 med bilag D-F, H, L: Summarisk ekstrakt

L: Manntall for Tromsø og Helgøy menigheter

(538)

Vedlegg 2: Spesifikasjon over til- og avgang

(551)

Vedlegg 3: Summarisk ekstrakt over fritak

(555)

Vedlegg 4-5: Kvitteringer

(558)