Skannet arkivmateriale

Senja og Troms fogderi, Fogderegnskap 4753, 1694 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap

1694

(4)

Inntektsvedlegg, Senja

A Jordebok

1694

(11)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1694

(37)

C Odelsskatt og Rosstjeneste

1694

(45)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(52)

E Byksel, Sikt og sakefall, Finne- og lappskatt

1694

(59)

F Landskyld og grunnleie

1694

(77)

G Tredjeårstake

1694

(89)

H Leidang

1694

(100)

I Kongens anpart av fiske- og ravtienden

1694

(119)

K Kongens anpart av korn- og ostetienden

1694

(125)

Utgiftsvedlegg, Senja

Nr. 1-21

1694

(130)

Inntektsvedlegg, Tromsø

A Jordebok

1694

(179)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1694

(193)

C Odelsskatt og Rosstjeneste

1694

(198)

D konsumpsjon og folkeskatt

1694

(204)

Utgiftsvedlegg, Tromsø

Nr. 1 Postbønder

1694

(208)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(211)

Regnskap

1695

(212)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1696

(227)

Regnskap

M

1696

(229)

Inntektsvedlegg, Senja

A Jordebok

1696

(233)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1696

(259)

C Odelsskatt og Rosstjeneste

1696

(266)

Utgiftsvedlegg, Senja

Nr. 1-20

1696

(273)

Inntektsvedlegg, Tromsø

A Jordebok

1696

(316)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1696

(330)

C Odelsskatt og Rosstjeneste

1696

(335)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1696

(341)

Utgiftsvedlegg, Tromsø

Nr. 1-8

1696

(347)