Skannet arkivmateriale

Senja og Troms fogderi, Fogderegnskap 4752, 1691 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(1)

Regnskap

Ekstraktregnskap Senja

1691

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok med manntall Senja

1691

(8)

B Skatt av vergemenn og husmenn Senja

1691

(31)

C Skatt av strandsittere, selvfostrekarer og tj.

1691

(36)

D Vergemenn og husmenns nasjonale regiments skatt

1691

(41)

E Strandsittere og tjenestedrengers nasj. reg. sk.

1691

(47)

F Jordebok på odelsgods Senja

1691

(52)

G Rosstjeneste Senja

1691

(59)

H Konsumpsjon og folkeskatt Senja

1691

(68)

I-K Kopp- og ildstedskatt Senja

1691

(73)

L Kongens bygsel Senja

1691

(76)

M Sikt og sakefall Senja

1691

(79)

N Fjellfinner og lapper som har betalt skatt Senja

1691

(87)

O Jordebok på kongens landskyld og grunnleie Senja

1691

(90)

P Tredjeårstake Senja

1691

(99)

Q Leidang Senja

1691

(108)

R Fisketiende Senja

1691

(123)

S Korn- og ostetiende Senja

1691

(127)

T Tredjeårstake Giskegods Senja

1691

(130)

Utgiftsvedlegg

nr. 1-12 Senja (nr. 12 postbønder)

1691

(133)

Antegnelser

Ekstrakt Senja

1691

(147)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(155)

Regnskap

Ekstraktregnskap Senja

1692

(156)

Inntektsvedlegg

A Jordebok med manntall Senja

1692

(162)

B Manntall vergemenn, husmenn, strandsittere etc.

1692

(187)

C Vergemenn, husmenn, strandsit., selvfostrekarer

1692

(192)

D Jordebok odelskatt og rosstjeneste Senja

1692

(199)

E Konsumpsjon og folkeskatt Senja

1692

(205)

F Kopp- og ildstedskatt Senja

1692

(211)

G Bygsel, sikt, sakefall, finne- og lappesk. Senja

1692

(216)

H Jordebok på kongens landskyld og grunnleie Senja

1692

(230)

K Fisketienden Senja

1692

(241)

L Korntienden Senja

1692

(245)

M Kjøp av jordeboksinntekter Senja

1692

(248)

N Jordebok Giske gods Senja

1692

(249)

I Manntall på kongens leding

1692

(253)

Utgiftsvedlegg

nr. 1-22 Senja (nr. 18 postbønder)

1692

(270)

Antegnelser

Senja og Troms

1692-1694

(296)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1693

(324)

Regnskap

Ekstraktregnskap Senja

1693

(325)

Inntektsvedlegg

A Jordebok med manntall Senja

1693

(330)

B Manntall vergemenn, husmenn, strandsittere etc.

1693

(355)

C Jordebok odelsskatt og rosstjeneste Senja

1693

(361)

D Konsumpsjon og folkeskatt Senja

1693

(367)

E Bygsel, sikt, sakefall, finne- og lappesk. Senja

1693

(373)

F Jordebok på kongens landskyld og grunnleie Senja

1693

(378)

G Manntall kongens leidang Senja

1693

(390)

H-I Kongens tredjepart av tienden

1693

(406)

Utgiftsvedlegg

nr. 1-20 Senja (nr. 9 postbønder)

1693

(415)

Antegnelser

Senja

1693

(437)