Skannet arkivmateriale

Vesterålen, Andenes og Lofoten fogderi, Fogderegnskap 4676, 1691 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(2)

Regnskap

1691

(4)

Inntektsvedlegg

A Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1691

(8)

B Odelsskatt

1691

(15)

C Rosstjeneste

1691

(22)

D Tiende

1691

(27)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(32)

F Jordebok, krongods

1691

(46)

G Leidang

1691

(55)

H Ang. forpaktning

1691

(69)

I Tredjeårstake

1691

(73)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1691

(78)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(90)

Regnskap

1692

(91)

Inntektsvedlegg

A Fortifikasjonsskatt

1692

(96)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1692

(99)

C Odelsskatt

1692

(107)

D Rosstjeneste

1692

(114)

E Tiende

1692

(119)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(124)

G Leidang

1692

(138)

H Levering av landskyld in Natura

1692

(167)

I Tredjeårstake

1692

(171)

K Førstebyksel

1692

(176)

L Sikt og sakefall

1692

(183)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-14

1692

(191)

Antegnelser

1691-1692

(223)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1693

(232)

Regnskap

P

1693

(234)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1693

(241)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1693

(262)

C Odelsskatt

1693

(267)

D Rosstjeneste

1693

(274)

E Tiende

1693

(279)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(284)

G Jordebok

1693

(291)

H Leidang

1693

(301)

I Tredjeårstake

1693

(325)

K Førstebyksel

1693

(333)

L Sikt og sakefall

1693

(337)

Ymse vedlegg

1687-1693

(355)

Antegnelser

1693

(377)