Skannet arkivmateriale

Salten fogderi, Ekstraskatt 4670, 1762 - 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

(10)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Ofoten fjerding

(11)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Tjeldsund og Heggstad fjerdinger

(27)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Hammarøy fjerding

(43)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Engeløy og Leiranger fjerdinger

(55)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Folda fjerding

(67)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Gildeskål fjerding

(82)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Skjerstad fjerding

(97)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Salten fjerding

(114)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

Bodø fjerding

(120)

Vedlegg 1: Hovedmanntall

(136)

Vedlegg 2: Kvittering

(137)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(139)

Vedlegg 1: Til- og avgang

(150)

Vedlegg 2-5: Kvitteringer

(158)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(166)

Vedl. 1-2: Til- og avgangslister, okt. 63-feb. 64

(184)

Vedlegg 3: Manntall, april

(192)

Vedlegg 3: Manntall, april

Ofoten fjerding

(193)

Vedlegg 3: Manntall, april

Tjeldsund og Heggstad fjerdinger

(215)

Vedlegg 3: Manntall, april

Hammarøy fjerding

(236)

Vedlegg 3: Manntall, april

Engeløy og Leiranger fjerdinger

(251)

Vedlegg 3: Manntall, april

Folda fjerding

(265)

Vedlegg 3: Manntall, april

Gildeskål fjerding

(286)

Vedlegg 3: Manntall, april

Skjerstad fjerding

(306)

Vedlegg 3: Manntall, april

Salten fjerding

(330)

Vedlegg 3: Manntall, april

Bodø fjerding

(340)

Vedlegg 3: Manntall, april

Skrova fiskevær

(365)

Vedlegg 3: Manntall, april

(366)

Vedlegg 4: Ansettelsesforretning

(369)

Vedlegg 5: Til- og avgang, april - november

(392)

Vedlegg 6-8: Kvitteringer

(399)

To restanseregistre

(405)