Skannet arkivmateriale

Salten fogderi, Fogderegnskap 4578, 1694 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694-1696

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(5)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1694

(13)

B Laksevarp

1694

(45)

C Odelsskatt

1694

(50)

D konsumpsjon og folkeskatt

1694

(57)

E Rosstjeneste

1694

(74)

G Tingsvitne, vrakgods

1694

(83)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-6

1694

(85)

Regnskap og likvidasjon

1695

(101)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1695

(109)

B Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1695

(143)

C Odelsskatt

1695

(148)

D konsumpsjon og folkeskatt

1695

(155)

E Rosstjeneste

1695

(174)

F Proviantskatt

1695

(182)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1695

(184)

Regnskap og likvidasjon

1696

(197)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1696

(202)

B Proviantskatt

1696

(234)

C Odelsskatt

1696

(236)

D Rosstjeneste

1696

(243)

E Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit.sk.

1696

(251)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1696

(256)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2

1696

(272)