Skannet arkivmateriale

Helgeland fogderi, Fogderegnskap 4505, 1693 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap

L

1693

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1693

(11)

B Odelsskatt

1693

(77)

C Rosstjeneste

1693

(90)

D Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1693

(103)

E Presteskatt

1693

(110)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(113)

G Ilanddreven hval

1693

(126)

H Tiende, Bakke klosters gods

1693

(128)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-9

1693

(133)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(151)

Regnskap

1694

(152)

Inntektsvedlegg

A Tiende, Bakke klosters gods

1694

(158)

B Matrikkel

1694

(163)

C Rosstjeneste

1694

(229)

D Odelsskatt

1694

(242)

E Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1694

(255)

F Presteskatt

1694

(262)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(265)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1695

(270)

Regnskap

H

1695

(271)

Inntektsvedlegg

A Tiende, Bakke klosters gods

1695

(278)

B Matrikkel

1695

(283)

C Rosstjeneste

1695

(349)

D Odelsskatt

1695

(362)

E Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1695

(376)

F Presteskatt

1695

(381)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(384)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-3

1695

(392)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1696

(401)

Regnskap

1696

(402)

Inntektsvedlegg

A Tiende, Bakke klosters gods

1696

(408)

B Matrikkel

1696

(413)

C Odelsskatt

1696

(477)

D Rosstjeneste

1696

(491)

E Drenge-, husmanns- og håndverkerskatt

1696

(504)

F Presteskatt

1696

(509)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1696

(512)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-5

1696

(516)