Skannet arkivmateriale

Namdal fogderi, Fogderegnskap 4422, 1687 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

1687

(2)

Inntektsvedlegg

A Myr- og engesletter

1687

(10)

B Laksevarp

1687

(11)

C Kverner

1687

(12)

D Håndverkere, tjenestedrenger, vergemenn

1687

(17)

E Odelsskatt

1687

(21)

F Ekstrakt av legdsrulle

1687

(28)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(29)

H Rosstjeneste

1687

(40)

I Krongods

1687

(48)

K Leidang

1687

(56)

L Presteskatt

1687

(64)

M Sikt og sakefall

1687

(65)

Utgiftsvedlegg

1-4

1687

(75)

5-6 Bondelensmenn

1687

(80)

7 Postbønder

1687

(83)

8-12

1687

(85)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(91)

Regnskap

F Ekstraktregnskap

1688

(92)

Inntektsvedlegg

A Myr- og engesletter

1688

(100)

B Laksevarp

1688

(101)

C Kverner

1688

(102)

D Håndverkere, tjenestedrenger, vergemenn

1688

(109)

E ODelsskatt

1688

(113)

F Ekstrakt av legdsrulle

1688

(120)

G Regimentspenger

1688

(121)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(122)

I Kopp- og ildstedskatt

1688

(132)

K Rosstjeneste

1688

(142)

L Krongods

1688

(150)

M Landbohold

1688

(157)

N Leidang

1688

(158)

O Presteskatt

1688

(166)

P Vrak

1688

(167)

Q Sikt og sakefall

1688

(169)

Utgiftsvedlegg

1

1688

(179)

2-3 Lensmenn

1688

(181)

4 Postbønder

1688

(184)

5-10

1688

(186)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1689

(198)

Regnskap

F Ekstraktregnskap

1689

(199)

Inntektsvedlegg

A Myr- og engesletter

1689

(207)

B Laksevarp

1689

(208)

C Kverner

1689

(209)

D Håndverkere, tjenestedrenger, vergemenn

1689

(216)

E Odelsskatt

1689

(220)

F Ekstrakt av legdsrulle

1689

(227)

G Regimentspenger

1689

(228)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(229)

I Kopp- og ildstedskatt

1689

(239)

K Rosstjeneste

1689

(249)

L Krongods

1689

(257)

M Byksel

1689

(266)

N Landbohold

1689

(267)

O Leidang

1689

(271)

P Presteskatt

1689

(279)

Q Sikt og sakefall

1689

(280)

Utgiftsvedlegg

1

1689

(290)

2-3 Lensmenn

1689

(292)

4 Postbønder

1689

(295)

5-11

1689

(297)