Skannet arkivmateriale

Inderøy fogderi, Ekstraskatt 4420, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762-1763

Regnskap med summ. ekstrakt og ekstraktberegning

(5)

Fortegnelse over vedleggene

(18)

Vedlegg 1: Ekstrakt av prestenes manntall

(19)

Vedlegg 2-3: Til- og avgang, samt rettelser

(21)

Vedlegg 4-8: Kvitteringer

(42)

Vedlegg 9: Restanseregister

(52)

Vedlegg 9: Spesifikasjon over utpantinger

(60)

Annotasjoner med ett vedlegg

(68)

1764 januar - august

Summarisk ekstrakt av regnskapet (2 eks.)

(83)

Summarisk ekstrakt av ekstraskatten

(91)

Hovedmanntall, bare hovedpersonenes navn

(94)

Vedlegg 1-4: Beregninger over ekstraskatten

(146)

Vedlegg 5-8: Kvitteringer

(158)

Vedlegg 9: Ekstrakt av restanser

(166)

September 1764 - desember 1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(168)

Fortegnelse over vedleggene

(179)

Vedlegg 1: Ekstrakt av manntallene

(180)

Vedlegg 2: Beregning av ekstraskattens beløp

(182)

Vedlegg 3-4: Kvitteringer

(186)

Vedlegg 5: Ekstrakt av restanser

(190)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(192)

Fortegnelse over vedleggene

(203)

Vedlegg 1: Ekstrakt av manntallene

(204)

Vedlegg 2: Beregning av ekstraskattens beløp

(206)

Vedlegg 3: Kvittering

(209)

Vedlegg 4: Ekstrakt av restanser

(211)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(214)

Fortegnelse over vedleggene

(225)

Vedlegg 1: Ekstrakt av manntallene

(226)

Vedlegg 2: Beregning av ekstraskattens beløp

(228)

Vedlegg 3: Kvittering

(231)

Vedlegg 4: Ekstrakt av restanser

(233)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(236)

Vedlegg 1: Ekstrakt av manntallene

(249)

Vedlegg 2: Beregning av ekstraskattens beløp

(252)

Vedl. 3: Ansettelsesforr. av forhøyelses ekstrask.

(256)

Vedl. 4: Beregning av ekstrask. av fattige bønder

(259)

Vedlegg 5-7: Kvitteringer

(262)

Vedlegg 8: Beregning av avgang i ekstraskatten

(268)

Vedlegg 9-10: Ekstrakter av restanser

(271)

Restanseregister 1762-67 med 1 vedlegg

(275)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(342)

Vedlegg 1: Ekstrakt av manntallene

(355)

Vedlegg 2: Beregning over fattige i Sparbu

(358)

Vedlegg 3: Beregning over til- og avgang

(361)

Vedl. 4: Ansettelsesforr. av forhøyelses ekstrask.

(365)

Vedlegg 5: Avgang i forhøyelses ekstraskatt

(368)

Vedlegg 6-7: Kvitteringer

(371)

Vedlegg 8: Ekstrakt av restanser

(375)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(377)

Vedlegg 1: Ekstrakt av manntallene

(386)

Vedlegg 2: Beregning over av- og tilgang

(389)

Vedl. 3: Ansettelsesforr. av forhøyelses ekstrask.

(392)

Vedlegg 4: Avgang i forhøyselses ekstraskatt

(395)

Vedlegg 5: Attest

(398)

Vedlegg 6: Kvittering

(400)

Vedlegg 7-8: Ekstrakter av restanser

(402)

Vedlegg 9-10: Utpantingsforretninger

(406)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(410)

Vedlegg 1: Ekstrakt av manntallene

(423)

Vedlegg 2: Beregning over til- og avgang

(426)

Vedl. 3: Ansettelsesforr. av forhøyelses ekstrask.

(429)

Vedlegg 4: Avgang i forhøyselses ekstraskatt

(432)

Vedlegg 5-7: Vedrørende forhøyelses ekstraskatt

(435)

Vedlegg 8: Kvittering

(441)

Vedlegg 9: Ekstrakt av restanser

(443)

Vedlegg 10: Restansereg. 1762-67 med ett vedlegg

(446)

Vedlegg 11-13: Vedrørende restanser

(475)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(481)

Generalekstrakt av regnskapet

(495)

Vedlegg 1: Ekstrakt av manntallene

(497)

Vedlegg 2: Beregning av til- og avgang

(500)

Vedl. 3: Ansettelsesforr. av forhøyelses ekstrask.

(503)

Vedlegg 4: Avgang i forhøyselses ekstraskatt

(506)

Vedlegg 5-6: Vedrørende fritak av rangskatt

(509)

Vedlegg 7: Kvittering

(513)

Vedl. 8: Mannt., de som betalte ekstrask. i 1772

(515)

Vedlegg 9: Restanseregister 1762-1772

(523)

Vedlegg 10: Kvittering

(587)

Vedlegg 11-12: Likvidasjon over regnskapet

(589)

Antegnelser i regnskapet for 1771 med vedlegg 1-5

(594)

Antegnelser i regnskapet for 1772 med vedlegg 1-6

(643)