Skannet arkivmateriale

Inderøy fogderi, Fogderegnskap 4309, 1695 - 1697


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(2)

Regnskap

F

1695

(4)

Summarisk ekstrakt

1693-1695

(12)

Inntektsvedlegg

A Sagmesterskatt

1695

(17)

B Kvernskatt

1695

(19)

C Odelsskatt

1695

(23)

D konsumpsjon og folkeskatt

1695

(32)

E Rosstjeneste

1695

(36)

F Landskyld

1695

(47)

G Leidang

1695

(55)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Krigsjordebok

1695

(76)

Nr. 2-7 Tingsvitner

1695

(79)

Nr. 8-12

1695

(94)

Ekstraherte poster av antegnelsene

1693-1695

(107)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1696

(120)

Regnskap

1696

(122)

Inntektsvedlegg

A Landskyld

1696

(126)

B Leidang

1696

(134)

C Byksel og landbohold

1696

(155)

D Matrikkel

1696

(160)

E Odelsskatt

1696

(235)

F Rosstjeneste

1696

(244)

G Legdsrulle

1696

(254)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1696

(281)

I Kvernskatt

1696

(301)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2 Krigsjordebok

1696

(306)

Nr. 3 Postbønder

1696

(324)

Nr. 4-6 Tingsvitner

1696

(327)

Nr. 7-8 + u.nr.

1696

(348)

Ekstraherte poster av antegnelsene

1696

(365)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1697

(375)

Regnskap

F

1697

(377)

Inntektsvedlegg

A Sagmesterskatt

1697

(389)

B Kvernskatt

1697

(392)

C Husmanns- og håndverkerskatt

1697

(395)

D Odelsskatt

1697

(407)

E Legdsrulle

1697

(415)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1697

(434)

G Rosstjeneste

1697

(452)

H Landskyld

1697

(460)

I Leidang

1697

(467)

K Landbohold

1697

(487)

L Byksel

1697

(491)

M Sikt og sakefall

1697

(498)

N Presteskatt

1697

(499)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2 Krigsjordebok

1697

(500)

Nr. 3-7

1697

(518)

Nr. 8-14 Øde og forarmet gods

1697

(532)

Nr. 15-23

1697

(561)

Antegnelser

1697

(589)