Skannet arkivmateriale

Inderøy fogderi, Fogderegnskap 4307, 1690 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690

(1)

Regnskap

F Ekstraktregnskap

1690

(3)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1690

(10)

B Sagskatt

1690

(70)

C Sagbord

1690

(74)

D Kverner

1690

(76)

E Peppersvenner, håndverkere, strandsittere, husm.

1690

(80)

F Odelsskatt

1690

(82)

G Legdsrulle

1690

(91)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(113)

I Kopp- og ildstedskatt

1690

(126)

K Rosstjeneste

1690

(137)

L Landskyld

1690

(147)

M Leidang

1690

(155)

N Landbohold

1690

(175)

P Presteskatt

1690

(179)

Utgiftsvedlegg

1-13

1690

(181)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691

(224)

Regnskap

F Ekstraktregnskap

1691

(225)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel

1691

(233)

B Sagskatt

1691

(292)

C Sagbord

1691

(296)

D Kvernskatt

1691

(298)

E Peppersvenner, håndverkere, strandsittere, husm.

1691

(302)

F Odelsskatt

1691

(304)

G Legdsrulle

1691

(312)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(334)

I Kopp- og ildstedskatt

1691

(347)

K Rosstjeneste

1691

(360)

L Landskyld

1691

(370)

M Leidang

1691

(378)

N Landbohold

1691

(398)

O Sikt og sakefall

1691

(402)

P Presteskatt

1691

(408)

Utgiftsvedlegg

1-3

1691

(410)

4 Dragongårder

1691

(421)

5

1691

(434)

6 Krigsjordebok

1691

(436)

7-11

1691

(438)

12 Ødegårder

1691

(448)

13-16

1691

(458)