Skannet arkivmateriale

Inderøy fogderi, Fogderegnskap 4306, 1687 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1687

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1687

(14)

B Sagskatt

1687

(76)

C Sagbord

1687

(81)

D Kverner

1687

(85)

E Husmenn, håndverkere

1687

(89)

F Krigsjordebok

1687

(92)

G Odelsskatt

1687

(109)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(120)

K Landskyld

1687

(135)

L Leidang

1687

(144)

M Byksel og landbohold

1687

(167)

N Sikt og sakefall

1687

(173)

O Presteskatt

1687

(176)

P Rosstjeneste

1687

(180)

Vedlegg

1 Sakefall

1687

(192)

2

1687

(198)

3-7

1687

(204)

8-10

1687

(213)

11

1687

(222)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(231)

Regnskap

E Ekstraktregnskap

1688

(232)

Inntektsvedlegg

A Kverner

1688

(240)

B Husmenn, håndverkere

1688

(245)

C Krigsjordebok

1688

(249)

D Odelsskatt

1688

(254)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(264)

F Kopp- og ildstedskatt

1688

(268)

G Rosstjeneste

1688

(283)

H Landskyld

1688

(295)

I Leidang

1688

(303)

K Byksel

1688

(325)

L Byksel og landbohold

1688

(329)

M Sikt og sakefall

1688

(335)

N Presteskatt

1688

(342)

Vedlegg

1 Krigsjordebok

1688

(346)

2 Krigsjordebok

1688

(363)

4

1688

(370)

5 Postførere

1688

(381)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1689

(385)

Regnskap

E Ekstraktregnskap

1689

(386)

Inntektsvedlegg

A Sagmestere

1689

(395)

B Sagbord

1689

(399)

C Kverner

1689

(401)

D Husmenn oa

1689

(404)

E Odelsskatt

1689

(406)

F Konsumpsjon

1689

(414)

G Kopp- og ildstedskatt

1689

(427)

H Rosstjeneste

1689

(438)

I Landskyld

1689

(448)

K Leidang

1689

(455)

L Byksel

1689

(475)

M Landbohold

1689

(476)

N Sikt og sakefall

1689

(480)

O Presteskatt

1689

(482)

Utgiftsvedlegg

1 Krigsjordebok

1689

(484)

1-2

1689

(503)

2 Postbønder

1689

(509)

5

1689

(512)

4 Tingsvitner

1689

(514)