Skannet arkivmateriale

Stjørdal og Verdal fogderi, Ekstraskatt 4303, 1762 - 1763


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

(11)

Vedlegg 2: Avgangsliste

(13)

Vedlegg 3: Attest

(15)

Vedlegg 4-9: Avgangslister

(17)

Vedlegg 10-17: Tilgangslister

(29)

Vedlegg 18: Kvittering

(45)

1763

Regnskap med summ. ekstrakt og ekstraktberegning

(47)

Vedlegg 1: Hovedmanntall, bare hovedpers. navn

(60)

Vedlegg 2: Manntall, Verdal

(91)

Vedlegg 3: Manntall, Skogn

(122)

Vedlegg 4: Manntall, Frosta og Åsen

(180)

Vedlegg 5: Manntall, Leksvik

(190)

Vedlegg 6: Manntall, Størdal

(201)

Vedlegg A-Æ: Månedlige til- og avgangslister

(253)

Vedl. 1-2 (7-8): Summ. ekst. av til- og avg.l.

(404)

Vedlegg 3 (9): Kvitteringer

(413)

Vedlegg 4 (11): Ekstrakt av restansene

(418)