Skannet arkivmateriale

Stjørdal og Verdal fogderi, Fogderegnskap 4186, 1693 - 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap

1693

(4)

Inntektsvedlegg

A Sag- og sagmesterskatt

1693

(22)

B Kvernskatt

1693

(27)

C Fjelslåttskatt

1693

(32)

D Odelsskatt

1693

(37)

E Legdsrulle

1693

(49)

F Rosstjeneste

1693

(77)

G Leidang

1693

(89)

H Jordebok, krongods

1693

(112)

I Landbohold

1693

(120)

K Arbeidspenger

1693

(127)

L Sikt og sakefall

1693

(130)

M Presteskatt

1693

(133)

N Bykselavgifter

1693

(135)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Postbønder

1693

(137)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(139)

Regnskap med summarisk ekstrakt

1694

(141)

Inntektsvedlegg

A Leidang

1694

(164)

B Jordebok, krongods

1694

(187)

C Landbohold

1694

(195)

D Arbeidspenger

1694

(202)

E Legdsrulle, ekstrakt

1694

(205)

F Odelsskatt

1694

(207)

G Rosstjeneste

1694

(219)

H Sag- og sagmesterskatt

1694

(232)

I Kvernskatt

1694

(237)

K Fjellslåttskatt

1694

(242)

L Presteskatt

1694

(246)

M Bykselpenger

1694

(248)

N Sikt og sakefall

1694

(250)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Postbønder

1694

(253)

Nr. 2-5 Landskyldavtak

1694

(255)

Nr. 6-11 Tingsvitner

1694

(274)