Skannet arkivmateriale

Stjørdal og Verdal fogderi, Fogderegnskap 4183, 1687 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

Omslag

1687

(2)

A Ekstraktsregnskap

1687

(3)

Vedlegg

A Krigsjordebok

1687

(11)

A Overskytelsesmanntall

1687

(36)

Inntektsvedlegg

B Ekstrakt av matrikkelen

1687

(41)

C Assignerte gårder

1687

(43)

D Sagmestere

1687

(44)

E Sagbord

1687

(48)

F Kverner

1687

(55)

G Fjellslåtter

1687

(59)

H Odelsskatt

1687

(62)

I Nye regimenters penger

1687

(72)

K Rosstjeneste

1687

(73)

L Krongods

1687

(84)

M Landbohold

1687

(92)

N Sikt og sakefall

1687

(96)

O Arbeidspenger

1687

(98)

P Leidang

1687

(100)

Q Tiende

1687

(121)

R Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(157)

Utgiftsvedlegg

1-12 Prester, presteenker, lensmenn

1687

(174)

13 Droagongårder

1687

(186)

14 Presteenker

1687

(194)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(197)

Omslag

1688

(198)

Inntektsvedlegg

A Overskytelsesmanntall

1688

(199)

D Sagmestere

1688

(203)

E Sagbord

1688

(207)

F Kverner

1688

(215)

G Fjellsletter

1688

(219)

H Odelsskatt

1688

(223)

K Rosstjeneste

1688

(234)

L Krongods

1688

(244)

M Landbohold

1688

(252)

N Sikt og sakefall

1688

(256)

P Leidang

1688

(257)

R Kopp- og ildstedskatt

1688

(278)

Utgiftsvedlegg

Avfelding

1689-1700

(295)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1689

(299)

Omslag

1689

(300)

Regnskap

A Ekstraktregnskap

1689

(301)

Inntektsvedlegg

A Sagmestere

1689

(309)

B Sagbord

1689

(313)

C Kverner

1689

(323)

D Fjellsletter

1689

(327)

E Odelsskatt

1689

(330)

F Kopp- og ildstedskatt

1689

(340)

G Konsumpsjon

1689

(357)

H Rosstjeneste

1689

(359)

I Krongods

1689

(369)

K Landbohold

1689

(376)

L Sikt og sakefall

1689

(382)

M Arbeidspenger

1689

(383)

N Leidang

1689

(385)

Utgiftsvedlegg

1-14 Prester, presteenker og lensmenn

1689

(406)

15 Postbønder

1689

(419)

16 Krigsjordebok

1689

(420)

17 Skattefrie gårder

1689

(443)