Skannet arkivmateriale

Strinda og Selbu fogderi, Ekstraskatt 4180, 1762 - 1767


Innholdsfortegnelse

(2)

1762-1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Tre fortegnelser over vedleggene

(20)

Vedlegg 1-3 (F-H): Kvitteringer

(27)

Vedlegg I: Restanser

(33)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(40)

Vedlegg 1: Kvittering

(63)

Vedlegg 2: Ekstrakt av restanseregistrene

(65)

Annotasjoner

(67)

1765

Regnskap

(69)

Fortegnelse over vedleggene

(87)

Vedlegg 1a: Hovedmanntall uten navn

(89)

Vedl. 1b-11: Månedlige til- og avgangsl., Skaun

(174)

Vedl. 12-13: Månedlige til- og avg.l., Leinstrand

(195)

Vedl. 14-25: Månedlige til- og avgangsl., Tiller

(200)

Vedlegg 26-27

(224)

Vedlegg 29: Ekstrakt av restanseregistrene

(229)

Antegnelser med vedlegg 1-4

(231)

1766

Regnskap

(249)

Vedlegg 1: Hovedmanntall uten navn

(264)

Vedlegg 36: Attest

(284)

Antegnelser med vedlegg 1-2

(286)

Vedlegg 4 til antegnelsene

Restanseregister

(302)

Vedlegg 5-11 til antegnelsene

(322)

Likvidasjonsberegning

(338)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(340)

Fortegnelse over vedleggene

(352)

Vedlegg 1: Hovedmanntall uten navn

(355)

Vedl. 2-12: Summariske, månedl. til- og avgangs.l.

(367)

Vedlegg 13: Kvittering

(400)

Vedlegg 14: Restanseregister

(402)

Vedlegg 15

(416)

Vedlegg 16: Annotasjoner med bilag 1 og 3

(418)

Vedlegg 17

(427)