Skannet arkivmateriale

Strinda og Selbu fogderi, Fogderegnskap 4105, 1695


Innholdsfortegnelse

1695

(2)

Regnskap med summarisk ekstrakt

1695

(3)

Inntektsvedlegg

A Sagmesterskatt

1695

(20)

B Husmanns- og håndverkerskatt

1695

(27)

C Engeskatt

1695

(29)

D Kvernskatt

1695

(34)

E Odelsskatt

1695

(40)

F Legdsrulle

1695

(49)

G Rosstjeneste

1695

(60)

H Presteskatt

1695

(69)

I Militære gårder

1695

(71)

K Tredjeårstake

1695

(76)

L Leidang

1695

(82)

M Arbeidspenger

1695

(95)

N-O Sikt og sakefall

1695

(101)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-16

1695

(106)